Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach urbanonymie lieferte 11 Treffer
1

Výběrový soupis české urbanonymie

Nováková, Marie, in: Urbanonymia : Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára Modra-Piesky 8.-10. októbra 1986, Bratislava, Univ. Komenského ; 1988, s. 169-184
2

Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára Modra-Piesky 8.-10. októbra 1986

Bratislava 1988
3

Funkčná stratifikácia urbanonymie

Odaloš, Pavol, in: Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...], Plzeň, ZČU 2005, s. 61-68.
4

Historie a současnost Hradce Králové ve jménech ulic

Dejmek, Bohumír 1993
5

Etapy rozvoje ostravské urbanonymie

Vaculík, David, in: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2010, s. 415-421
6

Urbanonymické systémy v Praze v období 1948-1989

Kojetínová, Martina, in: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28.-30. apríla 2014 : Zborník referátov, Bratislava, Veda 2015, s. 396-400
7

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu

David, Jaroslav, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 1, 2016, s. 39-54
8

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba

David, Jaroslav; Místecký, Michal, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 26-37
9

Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města

David, Jaroslav, in: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28.-30. apríla 2014 : Zborník referátov, Bratislava, Veda 2015, s. 379-385
10

Současné tendence v moravské a slezské urbanonymii

Vaculík, David, in: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28.-30. apríla 2014 : Zborník referátov, Bratislava, Veda 2015, s. 386-395