Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach urbanonymie lieferte 11 Treffer
1

Funkčná stratifikácia urbanonymie

Odaloš, Pavol, in: Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...], Plzeň, ZČU 2005, s. 61-68.
2

Etapy rozvoje ostravské urbanonymie

Vaculík, David, in: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2010, s. 415-421
3

Výběrový soupis české urbanonymie

Nováková, Marie, in: Urbanonymia : Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára Modra-Piesky 8.-10. októbra 1986, Bratislava, Univ. Komenského ; 1988, s. 169-184
4

Historie a současnost Hradce Králové ve jménech ulic

Dejmek, Bohumír 1993
5

Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára Modra-Piesky 8.-10. októbra 1986

Bratislava 1988
6

Urbanonymické systémy v Praze v období 1948-1989

Kojetínová, Martina, in: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28.-30. apríla 2014 : Zborník referátov, Bratislava, Veda 2015, s. 396-400
7

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu

David, Jaroslav, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 1, 2016, s. 39-54
8

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba

David, Jaroslav; Místecký, Michal, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 26-37
9

Problematika urbanonymie

Vaculík, David, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 403-409.
10

Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města

David, Jaroslav, in: 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28.-30. apríla 2014 : Zborník referátov, Bratislava, Veda 2015, s. 379-385