Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach urbáře lieferte 24 Treffer
1

Urbář kláštera sv. Kateřiny na Novém Městě Pražském z roku 1414

Pařez, Jan, in: Bibliotheca Strahoviensis, 2, 1996, s. 33-59
2

Soupis východočeských urbářů 2. poloviny 13. století - 1776

Kuba, Jiří; Šimek, Tomáš; Zahrádka, František Zámrsk 1997
3

Soupis západočeských urbářů 2. pol. 13. století - 1773

Ed. Haubertová, Květoslava Plzeň 1993
4

Soupis západočeských urbářů 2. pol. 13. století - 1773

Ed. Haubertová, Květoslava Plzeň 1993
5

Moravské a slezské urbáře. Katalog

Řezníček, Jan Praha 2002
6

Urbare des Fürstentums Jägerndorf aus der Zeit der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach (1531-1535-1554/78)

Editor Hanke, Siegfried München 2010
7

Urbar Freudenthal/Bruntál 1735. Urbarium oder Grundt Buch der Churfürstlich Hoch undt Teutschmeistrichen Herrschafft Freudenthall. Pro Anno 1735

Edd. Hanke, Siegfried Hamburg 2016
8Kuba, Jiří, in: Sborník prací východočeských archivů, 8, s. 224-235., 2000
9

Zaniklé vsi v urbářích třebíčského a brtnického panství

Slouka, Roman, in: Západní Morava 13 : Vlastivědný sborník, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 2009, s. 176-188
10

Strahovský urbář z roku 1564. Edice

Pařez, Jan, in: Bibliotheca Strahoviensis, 10, 2011, s. 33-63