Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach tykání lieferte 44 Treffer
1

O tykání a vykání

Patočka, Otakar Praha 2000
2

Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy - dovednosti - poruchy

Plaňava, Ivo Praha 2005
3

Substantiva ženského rodu a oslovování

Kolářová, Ivana, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 344-347
4

Pronominální oslovení (tykání a vykání) v současné češtině

Jurman, Alexander, in: Slovo a slovesnost, 62, č. 3, 2001, s. 185-199
5

Tykání a jeho zdvořilejší protějšek v češtině a polštině

Skwarska, Karolína, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 137-145.
6

Zur Entwicklung des Systems der Anredepronomina im Tschechischen 1700-1850

Betsch, Michael, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 1, München, Sagner ; 1998, s. 37-44.
7

Vztah mezi solidaritou a jazykem (interpretace na základě češtiny a japonštiny)

Fidler Ueda, Masako, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 285-298.
8

Svět Pauliny ze Schwarzenberku. Osobní korespondence jako historický pramen

Lenderová, Milena, in: Jihočeský sborník historický, 72, 2003, s. 208-218
9

Profilace žánru interview (v novinách a časopisech) z hlediska spisovnosti a nespisovnosti

Hoffmannová, Jana, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 204-209.
10

Teaching the formal and informal style in Czech

Kotlandova Koenig, Dagmar, in: Czech Language News, č. 8, 1997, s. 10