Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach tvary slovesné neurčité lieferte 5 Treffer
1

The function of relative clauses (in comparison with postmodifying participles): foregrounding

Šaldová, Pavlína, in: 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies : Proceedings, Praha, PF UK ; 2005, s. 38-46
2

Postmodification by relative clauses in texts of different degree of formality

Rafajlovičová, Rita, in: Discourse and Interaction, 1, č. 2, 2008, s. 75-84
3

Syntactic functions of finite and non-finite clauses in academic English

Malá, Marcela, in: Discourse and Interaction, 3, č. 1, 2010, s. 73-85
4

Ekvivalenty ruských přechodníků sloves dokonavého vidu v češtině na základě paralelních korpusů

Kocková, Jana, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 1: InterCorp, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 251-261
5

Neurčité tvary slovesné v češtině a ostatních slovanských jazycích

Kocková, Jana, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2014, s. 43-52