Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach transfer negativní lieferte 5 Treffer
1

Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian

Hofmański, Wojciech Praha 2014
2

Možnosti predikce negativního jazykového transferu

Daněk, Jan, in: Bohemistyka, 9, č. 3, 2009, s. 186-194
3

Konfrontace slovinských a českých slovesných vazeb

Šamonilová, Alena, in: Vzájemným pohledem : Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Monografie, Praha, NK ČR - Slovanská knihovna ; 2011, s. 297-304.
4

Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí

Pösingerová, Kateřina Praha 2001
5

Negativní jazykový transfer u anglicky mluvících studentů češtiny jako cizího jazyka

Daněk, Jan Praha 2007