Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie znaku lieferte 16 Treffer
1

Index a symbol ve dvojí teorii znaku. Poznámka o úloze "indexu"ve výstavbě uměleckého díla

Svatoň, Vladimír, in: Svět literatury, 21, č. 44, 2011, s. 59-68
2

Rétorika obrazu

Barthes, Roland, in: Co je to fotografie, Praha, Herrmann ; 2004, neuv s.
3

Příběh znaků a prázdna

Ajvaz, Michal Brno 2006
4

Julia Kristeva: Sémiotika a intertextualita

Kolčavová, Klára, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 1, 2009, s. 194-199
5

The theory of signs and poetics in Russian modernism and the early avant-garde

Kšicová, Danuše, in: Germanoslavica, 3 (8), č. 2, 1996, s. 231-242
6

Terminologizace ikonických znaků

Šoltys, Otakar, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 92-97
7

Étymologie et structure lexématique col - pôle

Šabršula, Jan, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 6, 2006, s. 107-116
8

Jazyk kak imperija znakov i simvolov - sravnitel'nyj analiz

Guzi, Ľubomír, in: Slavica Iuvenum : 7. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2006, s. 7-14
9

De la sémiologie à l'errance. Roland Barthes à propos du langage photographique

Fišerová, Michaela, in: Romanica Olomucensia, 17, 2006, s. 57-62
10

Jan Mukařovský v kontextu "syntetické avantgardy"a "formálně-filozofické školy"v Rusku. Fragmenty rekonstrukce

Hansen-Löve, Aage A., in: Česká literatura, 42, č. 5, 1994, s. 451-495