Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie verše lieferte 10 Treffer
1

Představa subjektu ve versologické metodě

Jiráček, Pavel, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. D 39, 1992, s. 7-15
2

Český alexandrín

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 41, č. 5, 1993, s. 459-519
3

Russian verse theory.. Proceedings of the 1987 Conference at UCLA

Ed. by Sherr, Barry P. Columbus (Ohio) 1989
4

Poetika a fonologie: disharmonické momenty

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 114-119
5

Tajemství verše

Pospíšil, Ivo Brno 1995
6

Slavjanskij stich. Stichovedenije, lingvistika i poetika. Materialy meždunarodnoj konferencii 19-23 ijunja 1995 g

Pod red. Gasparova, M. L. Moskva 1996
7

Základy českého verše R. Jakobsona ve sporu s českou prozodickou teorií

Zelenka, Miloš, in: "Od počátků k současnosti (1955-2015)" : 60 let bohemistiky na ELTE, Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2016, s. 373-382
8

Semantika metra v poezii Miroslava Červenki

Kolár, Robert, in: Slavia, 83, č. 1, 2014, s. 57-68
9

Teorie verše i jako teorie rytmu a melodie básníkovy promluvy

Jiráček, Pavel, in: Česká literatura, 59, č. 3, 2011, s. 374-393
10

Český jamb a česká metrika

Kaiser, Petr, in: Česká literatura, 41, č. 5, 1993, s. 520-534