Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie diskursu lieferte 5 Treffer
1

Kauzal'no-genetičeskij podchod v kontekste lingvistiki diskursa

Uchvanova-Šmygova, Irina F. Minsk 2014
2

Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině. Systémové srovnání a analýza okurenční respondence

Pešek, Ondřej České Budějovice 2011
3

Myślę, więc mówię. Tekst, dyskurs, szyftery, gatunki mowy

Madecki, Roman Brno 2006
4

Primary and secondary discourse connectives. Constraints and preferences

Rysová, Magdaléna; Rysová, Kateřina, in: Journal of Pragmatics, č. 130, 2018, s. 16-32
5

Analýza diskurzu a mediální text

Schneiderová, Soňa Praha 2015