Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach tendence vývojové lieferte 13 Treffer
1

Aktual'nyje jazykovyje tendencii v sovremennom russkom jazyke (teoretičeskij obzor)

Plesník, Lukáš, in: Studia Slavica, 21, č. 1, 2017, s. 129-136
2

Dynamické změny současné ruštiny

Nedomová, Zdeňka, in: Studia Slavica, 20, č. 1, 2016, s. 117-129
3

Pohůdkový článeček

Komrsková, Michaela, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Relax, 23, č. 158, 2010, s. 4., 10.7.2010
4

K některým vývojovým aspektům morfologie současné češtiny

Uličný, Oldřich, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 88-94
5

Évolution et tendances actuelle du français

Lazar, Jan Ostrava 2017
6

Vždyť oni neumějí česky!. Naše mateřština v poslední době moc nekvete ani nekošatí, spíš povážlivě hubne

Kvačková, Radka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 30, č. 269, 2017, s. 14, (21. 11.)
7

Xerox a šnyptychl

Kapsová, Lenka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 27, 2014, s. 3, 3.5.2014
8

Developeři a think-tanky

Štícha, František, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 23, č. 3, 2013, s. 24, 14.1.2013
9

Lízina analýza

Mattuš, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 2017, 30, č. 6, 2017, s. 3, (7. 1.)
10

Slezina pařmenů

Freiová, Zora, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 27, 2014, s. 3, 18.10.2014