Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach techniky mluvní lieferte 6 Treffer
1

Technika a kultura řeči

Němec, Ivan Brno 1990
2

Rétorika. Vážnost mluveného slova. 2., aktualiz. vyd

Šmajsová Buchtová, Božena Praha 2010
3

Technika a kultura řeči ve výuce tlumočníků

Dohalská, Marie, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 213-216
4

Rétorika v praxi. Staňte se přesvědčivým řečníkem

Flume, Peter Z něm. přel. Michňová, Iva Praha 2008
5

Techniky vedení rozhovoru. Zdokonalte své komunikační dovednosti

Scharlau, Christina Přel. Thöndlová, Gabriela Praha 2008
6

Z praxe hlasového pedagoga aneb Co se v mládí naučíš, toho se v dospělosti jen tak nezbavíš!

Pokorná, Jaroslava, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 1-2, 2008, s. 25-30