Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach syntax valenční lieferte 17 Treffer
1

Valenční syntax a jazykové povědomí žáků

Novotný, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 1-2, 1993-94, s. 6-13
2

Nástin syntaktického popisu češtiny (na základě valenční teorie)

Novotný, Jiří Ústí n. Labem 1994
3

Úsilí o kultivaci žáka. - Poznámka k vyučování pádům, reakce na příspěvek O. Hausenblase a O. Uličného. - K Hlavsovu názoru, že do školy lze zařadit buď jen klasickou, nebo valenční syntax [diskusní příspěvek]

Čechová, Marie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 287-288
4

Využití valenční syntaxe ve výuce českého jazyka

Zouharová, Marie, in: Studia philologica, 9, 1999, s. 77-82
5

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 279-283
6

Vers une description des prédicats analytiques

Radimský, Jan, in: La linguistique, 48, č. 1, 2012, s. 51-81
7

Syntakticko-didaktické aspekty interpretace slovesného významu

Žiláková, Renata, in: Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 2, 2011, s. 105-113
8

K rozboru syntaktických vztahů ve škole

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 1-2, 1998-99, s. 14-25
9

Některé termíny valenční syntaxe v učebnicích českého jazyka pro základní školy

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 2, 2002-03, s. 75-78
10

Syntaktický popis jazyka a jeho místo ve škole

Uličný, Oldřich, in: Syntax a jej vyučovanie 3 : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 13. septembra 2005 na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Univ. Konštantína Filozofa ; 2005, s. 30-37.