Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach syntax valenční lieferte 17 Treffer
1

Valenční syntax a jazykové povědomí žáků

Novotný, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 1-2, 1993-94, s. 6-13
2

Nástin syntaktického popisu češtiny (na základě valenční teorie)

Novotný, Jiří Ústí n. Labem 1994
3

Úsilí o kultivaci žáka. - Poznámka k vyučování pádům, reakce na příspěvek O. Hausenblase a O. Uličného. - K Hlavsovu názoru, že do školy lze zařadit buď jen klasickou, nebo valenční syntax [diskusní příspěvek]

Čechová, Marie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 287-288
4

Využití valenční syntaxe ve výuce českého jazyka

Zouharová, Marie, in: Studia philologica, 9, 1999, s. 77-82
5

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 279-283
6

Syntakticko-didaktické aspekty interpretace slovesného významu

Žiláková, Renata, in: Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 2, 2011, s. 105-113
7

Vers une description des prédicats analytiques

Radimský, Jan, in: La linguistique, 48, č. 1, 2012, s. 51-81
8

K rozboru syntaktických vztahů ve škole

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 1-2, 1998-99, s. 14-25
9

Syntaktický popis češtiny a jeho univerzitní výuka

Machová, Svatava, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 119-123.
10

Zvláštnosti pojmu-termínu ve vyučování se zvláštním zřetelem k syntaxi

Zouharová, Marie Výkon. red. Petříková, Emilie Olomouc 2002