Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl esejistický lieferte 10 Treffer
1

Jak se v Nových knihách skládají slova do vět

Uličný, Oldřich, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 17-18
2

Kritické eseje

Fidelius, Petr Praha 2000
3

Inventura jedné literární kritiky

man, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 18-19
4

Inventura další literární kritiky

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 118-121
5

Odborné a esejistické prvky v českých textech o kubismu

Pařízková, Zuzana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 57, č. A 56, 2008, s. 171-184
6

Průniková pásma funkčních stylů

Čechová, Marie, in: Princípy jazyka a textu [PrinJazT] : Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9.-10. 3. 2000 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Univ. Komenského ; 2000, s. 184-193.
7

Proměny současných odborných komunikátů

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 14, 2005, s. 287-294
8

Posuny v pojetí odborných komunikátů

Čechová, Marie, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 78-85.
9

Stylistická profilace sféry odborné komunikace: kolik neformálnosti snese současný český vědecký text?

Hoffmannová, Jana, in: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6.-7. 9. 2012 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Belianum ; 2014, s. 31-41.
10

Základy stylistiky češtiny

Minářová, Eva Brno 1996