Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach stupňování lieferte 48 Treffer
1

Graders in academic speech

Slavíčková, Jana, in: Papers and Studies in Contrastive Linguistics (Poznań), 29, 1994, s. 77-90
2

Die Graduierung im Tschechischen

Dönninghaus, Sabine, in: Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien, Wiesbaden, Harrassowitz 2001, s. 220-247
3

Relativnost stupňů komparace v reklamě

Krejčová, Eva, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 154-159
4

Sestupné stupňování - věc potřebná nejen pro postmodernisty

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, [1],, [1],, 1993,, s. 57
5

Z tajů krás české řeči

Šindler, Bořek, in: Český dialog (Praha), 2007, listopad-prosinec.2007
6

Unregelmässige und unvollständige Komparation der lateinischen Adjektive aus der Sicht der morphematischen Analyse

Šimon, František; Oriňáková, Slávka, in: Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics [EEuLang] : Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages: 28 September - 1 October 2008, Brno, Brno, MU ; 2009, s. 281-287.
7

O něco málo víc

Prokšová, Hana, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 22, č. 5, 2012, s. 24, 30.1.2012
8

Formální morfologie

Krčmová, Marie, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 164-176
9

K stupňování přídavných jmen

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 9-10, 1999-2000, s. 235-236
10

K problematice stupňování adjektiv v češtině a polštině

Lotko, Edvard, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 157-165.