Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach strategie zdvořilostní lieferte 43 Treffer
1

Motivations and impact of context-sensitive politeness strategies

Wilamová, Sirma, in: Discourse and Interaction 2, Brno, MU ; 2006, s. 203-213
2

The Pragmatics of Politeness

Leech, Geoffrey N. Oxford 2014
3

Děkování a přijímání díků

Chejnová, Pavla, in: Naše řeč, 88, č. 4, 2005, s. 191-197
4

Vyjadřování zdvořilosti v češtině - odpovědi na zdvořilostní otázku Jak se máte?

Chejnová, Pavla, in: Jazykovědné aktuality, 42, č. 3-4, 2005, s. 31-36
5

Vyjadřování zdvořilosti v češtině - pozdravy a témata konverzace

Chejnová, Pavla, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 179-182.
6

Compliments and Compliment Responses. Grammatical Structure and Sequential Organization

Golato, Andrea Amsterdam 2005
7

Specifický poměr zdvořilosti a oslovování v češtině

Berger, Tilman, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 189-197.
8

Politeness and interaction in a talk show

Miššíková, Gabriela, in: Discourse and Interaction 2, Brno, MU ; 2006, s. 109-118
9

"Normative"and "strategic"honorifics use in interactions involving speakers of Korean as a second language

Brown, Lucien, in: Archiv orientální, 76, č. 2, 2008, s. 269-297
10

Some means of politeness in English face-to-face conversation

Povolná, Renata, in: Topics in Linguistics (Nitra), č. 1, 2007, s. 80-84