Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach spanglish lieferte 6 Treffer
1

Nový jazyk: špangličtina

bez autora, in: Hospodářské noviny (Praha), 1997, 21.2.1997
2

Unos apuntes sobre el fenómeno llamado el "spanglish"

Valíková, Hana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 32, č. L 23, 2002, s. 55-60
3

Jazyková komunikace dvojjazyčné hispánské mládeže v Novém Mexiku: "Spanglish"

Knotová, Petra, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 1, 1999, s. 41-50
4

Vliv angličtiny na španělštinu

Rubešová, Štěpánka, in: Cizí jazyky, 50, č. 1, 2006-07, s. 12-14
5

K lingvistickým a interkulturním otázkám jazykových kontaktů v Americe

Mištinová, Anna, in: Literatura na hranici jazyků a kultur [LitHJK], Praha, Betis ; 2009, s. 98-105.
6

L-s poch-s, los traidores de la lengua traicionados

Johnson, Eva V., in: Romanica Olomucensia, 18, 2007, s. 137-146