Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky diferenční lieferte 25 Treffer
1

Slovník nářečí českého jazyka

Ireinová, Martina; Konečná, Hana Praha 2016
2

Jak napsat nářeční slovník?. Několik poznámek k metodě diferenčního pojetí

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 96, č. 4, 2013, s. 173-180
3

Slovník obce Červené Poříčí

Afanasjeva, Olga, in: Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012, České Budějovice, Jihočeské muzeum 2015, s. 9-18
4

Chodský slovník

Jindřich, Jindřich Sest. Kotal, Josef Plzeň 2007
5

Slovník slovenských nárečí a nárečový korpus

Balleková, Katarína, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, SlU ; 2011, s. 88-93.
6

K věcněvýznamovému zpracování slovní zásoby v nářečních slovnících

Goláňová, Hana, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, SlU ; 2011, s. 106-115.
7

Současná česká dialektologie: po Českém jazykovém atlasu Slovník nářečí českého jazyka

Kloferová, Stanislava, in: Slavia, 82, č. 1-2, 2013, s. 169-174
8

Prezent-day Czech dialectology: the Dictionary of Czech Dialects after the Czech Linguistic Atlas

Kloferová, Stanislava, in: 15 Mižnarodny z'jezd slavistau, Minsk, Belaruskaja navuka ; 2013, 248 s.
9

Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska

Goláňová, Hana, in: Valašsko - historie a kultura, Ostrava, FF OU 2014, s. 213-222.
10

Ke genezi internetových stránek Genius loci jihu a západu Čech

Klečková, Jana; Holub, Zbyněk, in: Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012, České Budějovice, Jihočeské muzeum 2015, s. 64-68.