Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky diferenční lieferte 25 Treffer
1

Slovník nářečí českého jazyka

Ireinová, Martina; Konečná, Hana Praha 2016
2

Slovník obce Červené Poříčí

Afanasjeva, Olga, in: Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012, České Budějovice, Jihočeské muzeum 2015, s. 9-18
3

Chodský slovník

Jindřich, Jindřich Sest. Kotal, Josef Plzeň 2007
4

Jak napsat nářeční slovník?. Několik poznámek k metodě diferenčního pojetí

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 96, č. 4, 2013, s. 173-180
5

Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník

K vyd. připrav. Šišková, Růžena Praha 2009
6

Slovník podkrkonošského nářečí

Bachmannová, Jarmila Praha 2016
7

Vzpomínky z Jasenné

Kutějová, Anna Ed. Drápala, Daniel Rožnov p. Radhoštěm 2016
8

Slovník slovenských nárečí a nárečový korpus

Balleková, Katarína, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, SlU ; 2011, s. 88-93.
9

Prezent-day Czech dialectology: the Dictionary of Czech Dialects after the Czech Linguistic Atlas

Kloferová, Stanislava, in: 15 Mižnarodny z'jezd slavistau, Minsk, Belaruskaja navuka ; 2013, 248 s.
10

Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska

Goláňová, Hana, in: Valašsko - historie a kultura, Ostrava, FF OU 2014, s. 213-222.