Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovesa modální lieferte 58 Treffer
1

Modální slovesa v angličtině

Hrubá, Miloslava, in: Cizí jazyky, 35, č. 5, 1991-92, s. 161-165
2

Modální slovesa v angličtině

Prášek, Jiří Praha 1997
3

Multiple ways of expressing modality in English

Malá, Marcela, in: Learning Together : Proceedings of the 4th International and the 8th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic: 10-12 September 2004, Pardubice, Univ. Pardubice ; 2004, s. 75-80
4

Opis semantyczno-pragmatyczny polskich i czeskich czasowników modalnych

Balowski, Mieczysław, in: Zeszyty naukowe WSP im. Powstańców Śląskich. Slawistyka (Opole), č. 1, 1994, s. 5-13
5

K vyučovaniu anglického systému modality

Ferenčík, Milan, in: Cizí jazyky, 44, č. 5, 2000-01, s. 161-162
6

A note on a potential textual feature of putative should

Dušková, Libuše, in: Linguistica Pragensia, 19, č. 2, 2009, s. 82-88
7

O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patři... zbórat

Šipková, Milena, in: Naše řeč, 100, č. 4, 2017, s. 265-271
8

Towards modal worlds

Luelsdorff, Philip A., in: Linguistica Pragensia, 9, č. 2, 1999, s. 57-70
9

Poznámky k vyjadřování nutnosti ( z diachronního a synchronního hlediska )

Zbranková, Jana, in: Opera Slavica, 2, č. 2, 1992, s. 31-34
10

Puristické zásahy do systému českých modálních sloves

Jelínek, Milan, in: Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...], Plzeň, ZČU 2005, s. 31-38.