Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slova vyjmenovaná lieferte 11 Treffer
1

Zábavný pravopis. Pro školáky od 8 let

Nováková, Iva Praha 2009
2

O vyjmenovaných slovech

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 7-8, 2000-01, s. 192-193
3

K nácviku pravopisu vyjmenovaných slov

Hubáček, Josef, in: Komenský (Brno), 115, 1991, s. 373-375
4

Nebojme se vyjmenovaných slov 1

Černá, Anna, in: Naše rodina (Praha), 2001, 17.9.2001
5

Nebojme se vyjmenovaných slov 2

Černá, Anna, in: Naše rodina (Praha), 2001, 23.9.2001
6

Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl... Učte se hrou

Hýř, Marek Mazúrková, Barbora, in: Metro (Praha), 2015, s. 20., 20.11.2015
7

Český jazyk a uplatnění mezipředmětových vztahů aneb vyjmenovaná slova netradičním způsobem

Hádková, Petra, in: Nové trendy v didaktice českého jazyka : Sborník příspěvků z Odborného semináře s mezinárodní účastí a pracovní dílny 9. září 2011, Praha, UK ; 2011, s. 139-142.
8

K vyjmenovaným slovům

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2006, 11.8.2006
9

Vyjmenovaní

Deyl, Daniel, in: Týden (Praha), 2007, 19.11.2007
10

Vyjmenovaná slova aneb BFLMPSVZ

Jebavá, Petra Praha 1993