Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slova okřídlená lieferte 36 Treffer
1

Krylatyje slova češskogo kino

Fedosov, Oleg, in: Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, Opole, Uniw. Opolski 2007, s. 331-341
2

Nowsze czeskie skrzydlate słowa z zakresu polityki wraz z odpowiednikami polskimi

Orłoś, Teresa Zofia, in: Język polski, 75, č. 3, 1995, s. 192-196
3

Okřídlená slova v češtině jako jev kulturologický?

Mokijenko, Valerij M., in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 2. díl [PoctaUK 2] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 247-262
4

Transformacii krylatych slov (na materiale rossijskogo interneta)

Tarsa, Jadviga, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 837-840
5

Skrzydlate słowa w nagłówku prasowym - zabawa słowem i zabawa pamięcią

Tarsa, Jadwiga, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 [Eurolingua 2007] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2008, s. 267-271.
6

Funkcjonowanie skrzydlatych słów w słowniku i w tekście

Tarsa, Jadwiga, in: Práce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 151-157
7

Pro formuvannja novych tendencij u zbahačenny ukrajins'koji frazeolohyji (na materiali krylatych vyraziv)

Djadečko, Ljudmyla P., in: Opera Slavica, 4, č. 2, 1994, s. 20-30
8

Lexikon čínského mudrosloví

Hejzlarová, Taj-tüň; Hejzlar, Josef Praha 1999
9

Zakopaný pes aneb o tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví. 3., dopln. vyd

Fučík, Bedřich; Pokorný, Jindřich Praha 2001
10

Začněme u Adama aneb okřídlená biblická rčení

Schneeberger, Vilém Praha 2003