Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slang vojenský lieferte 17 Treffer
1

K dnešnímu stavu vojenského slangu

Nekvapil, Jiří, in: Naše řeč, 62, č. 3, 1979, s. 130-141
2

Osudy levého krajníka

Hradečný, Aleš Praha 1995
3

Knížka pro brance

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 280-281
4

Armáda na internetu připravuje brance na vojenský slang

bez autora, in: Olomoucký den, 2002, 2.1.2002
5

Vojenský slang

Suk, Jaroslav; Hataš, Martin, in: Literární noviny (Praha), 1993, 25.2.1993
6

Vojenský slang a jeho historický vývoj

Šopejstalová, E. České Budějovice 2002
7

Proměny vojenského slangu

Jaklová, Alena, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 185-195
8

Denní rozkaz

Mattuš, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 22, 2009, 24.1.2009
9

Jaro dozorčího

Mattuš, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 26, 2013, s. 23, 9.3.2013
10

Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! K současnému stavu vojenského slangu a jeho vývojovým tendencím

David, Jaroslav, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 45-56.