Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sémantika historická lieferte 11 Treffer
1

Historická sémantika

Macek, Josef, in: Český časopis historický, 89, č. 1, 1991, s. 1-30
2

Význam Staročeského slovníku pro českou historiografii

Čornej, Petr, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 61-69
3

On the semantic development of OCS blond [stsl.]

Grković-Major, Jasmina, in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 149-157.
4

Josef Macek a Staročeský slovník

Němec, Igor, in: In memoriam Josefa Macka (1922-1991), Praha, Historický ústav AV ČR ; 1996, s. 329-336.
5

Vnímání přírodních krás v českých zemích pozdního středověku

Macek, Josef, in: Český časopis historický, 95, č. 2, 1997, s. 289-314
6

Zu den Bedeutungen des niederländischen Verbs moeten im 17. und 18. Jahrhundert. Eine Korpusanalyse

Andreasová, Alexandra, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 19, č. R 10, 2005, s. 151-161
7

Sémantická proměna označení Pantheon/pantheon a Slavín/slavín

Nekula, Marek, in: Diachrone Aspekte slavischer Sprachen : Für Ernst Hansack zum 65. Geburtstag, München, Sagner 2012, s. 35-57
8

Vlastní jména a jejich (historická) sémantika

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 52, 2011, s. 15-30
9

Etimologo-semantičeskaja rekonstrukcija drevnejšich slavizmov latyšskogo jazyka i dannyje staroslavjanskogo jazyka

Koškin, Igor', in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 191-201.
10

Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

David, Jaroslav; Čech, Radek; Davidová Glogarová, Jana; Radková, Lucie; Šústková, Hana Brno 2013