Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rozbory stylistické lieferte 7 Treffer
1

O dvojím až trojím adresátovi

Schacherl, Martin; Křístek, Michal, in: Bohemistika v edukačním procesu : Tradice, problémy, perspektivy, České Budějovice, Johanus ; 2012, s. 56-64
2

K různým možnostem stylistického rozboru textu

Křístek, Michal, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 124-132
3

Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu

Křístek, Michal, in: Jazyk a komunikácia v súvislostiach [1] [JazKomS 1] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Univ. Komenského ; 2005, s. 100-107
4

Vergleichende stilistische Untersuchungen zum "Ackermann aus Böhmen"und "Tkadlec"

Stanovská, Sylvie Brno 1999
5

Tematická výstavba prózy jako součást stylistického rozboru

Křístek, Michal, in: Stil, 4, 2005, s. 219-228
6

Jazykový rozbor publicistického stylu na střední škole. Jazykové prostředky fejetonů R. Křesťana

Devátá, Anna, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 5-6, 1992-93, s. 127-132
7

Komplexní jazykové rozbory. 2., uprav. vyd

Čechová, Marie; Daneš, František; Dokulil, Miloš; Hausenblas, Karel; Hrbáček, Josef; Styblík, Vlastimil Praha 1996