Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach reklama lieferte 218 Treffer
1

Az alapnorma változása a reklámok fordításában

Jettmarová, Zuzana, in: Modern nyelvoktatás (Budapest), 3, č. 3, 1997, s. 46-56
2

Jazykové kouzlo lunaparků

Zeman, Jiří, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 109-115.
3

Werbung - Reklama

Houska, Leoš, in: Cizí jazyky, 39, č. 3-4, 1995-96, s. 56-57
4

Novoroční přání jako součást firemní komunikace

Kozáková, Věra, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), Brno, MU ; 2005, s. 33-36
5

K charakteristike sovremennych russkich reklamnych tekstov

Rudincová, Blažena, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 105-109.
6

Jazyk mezinárodní reklamy

Doležalová, J., in: Marketing a komunikace (Praha), 11, 2000, s. neuved
7

O jazyku španielských reklám

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 36, č. 5-6, 1992-93, s. 177-180
8

Mit Werbung Deutsch lernen?

Šichová, Kateřina, in: Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften : Didaktik - Deutsch als Fremdsprache, Brno, Tribun ; 2013, s. 139-154
9

Vo co go?

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 1999, 1.10.1999
10

K zahajování reklamní (marketingové) komunikace v češtině

Šebesta, Karel, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 82-90