Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach psaní tvůrčí lieferte 79 Treffer
1

O vědě, kafemlejnku a buldozerech

Farkas, Pavel, in: Akademický bulletin, č. 7-8, 2015, s. 41
2

Tvůrčí psaní na gymnáziu. (Některé zkušenosti s programem tvůrčího psaní v hodinách českého jazyka a literatury na gymnáziu)

Cempírek, Jaroslav, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 5-6, 1995-96, s. 119-124
3

Já a ne my.

Mlsová, Nella, in: Psaní jako sebevyjádření, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1998, s. 31-44
4

Tvůrčí psaní v současné angloamerické kultuře

Mánek, Bohuslav, in: Psaní jako sebevyjádření, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1998, s. 61-71
5

Techniken des kreativen Schreibens und der bildenden Kunst: ein Bericht über einen Kurs für tschechische Studenten und Studentinnen der Kunstpädagogik

Fišer, Zbyněk, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. V 2, 2000, s. 19-25
6

K systematické integraci tvořivého psaní do vyučování jazyků

Zajícová, Pavla, in: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole [TvPsaní] : Sborník příspěvků ze stejnojemnné mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Doplněk ; 2005, s. 75-82.
7

Tvorivé písanie v jazykovej výučbe

Eliášová, Viera, in: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole [TvPsaní] : Sborník příspěvků ze stejnojemnné mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Doplněk ; 2005, s. 85-96.
8

Kreativní psaní v jazykových cvičeních při přípravě budoucích učitelů německého jazyka

Matušková, Taťána, in: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole [TvPsaní] : Sborník příspěvků ze stejnojemnné mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Doplněk ; 2005, s. 102-106.
9

Tvůrčí psaní v angličtině pro nerodilé mluvčí

Flajšar, Jiří, in: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole [TvPsaní] : Sborník příspěvků ze stejnojemnné mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Doplněk ; 2005, s. 113-116.
10

Saying it... on paper [1]

Haas, Richard, in: Akademický bulletin, č. 2, 2006, s. 27