Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pruština stará lieferte 16 Treffer
1

Old Prussian bird names

Blažek, Václav, in: Colloquium Pruthenicum secundum : Papers from the second international conference on Old Prussian held in Mogilany near Kraków, October 3rd-6th, 1996, Kraków, Universitas ; 1998, s. 7-23
2

Old Prussian arboreal terminology

Blažek, Václav, in: Linguistica Baltica (Kraków), 9, 2001, s. 29-61
3

K rekonstrukci staropruské sociální terminologie (svobodní)

Vykypěl, Bohumil, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 194-206
4

Prusové - Prusy - Prusko

Hoskovec, Tomáš, in: Dějiny a současnost, 2002
5

Beiträge zur Kunde der altpreussischen Sprache

Matzenauer, Ant., in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 31-51
6

Beiträge zur Kunde der altpreussischen Sprache

Matzenauer, Antonín Havlová, Eva, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 207-249
7

Beiträge zur Kunde der altpreussischen Sprache

Matzenauer, Anton Ed. Havlová, Eva Praha 2009
8

Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země

Hoskovec, Tomáš, in: Komunita a komunikace : = Community and Communication, Praha, Sofis ; 1999, s. 103-130.
9

Hängen altpreussisch singslo und litauisch dýžin mit lat. fingo zusammen?

Smoczyński, Wojciech, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 449-453
10

Lexikální prutenismy v litevštině

Vykypěl, Bohumil, in: Pocta Čelakovskému : Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky Františka Ladislava Čelakovského, Praha, FF UK ; 2004, s. 37-42