Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pruština lieferte 22 Treffer
1

Zwei altpreussische Bemerkungen

Vykypěl, Bohumil, in: Baltistica (Vilnius), 39, č. 1, 2004, s. 145-147
2

Old Prussian fish-names

Blažek, Václav; Čeladín, Jindřich; Běťáková, Marta, in: Baltistica (Vilnius), 39, č. 1, 2004, s. 107-125
3

Colloquium Pruthenicum secundum. Papers from the second international conference on Old Prussian held in Mogilany near Kraków, October 3rd-6th, 1996

Ed. by Smoczyński, Wojciech Kraków 1998
4

Old Prussian bird names

Blažek, Václav, in: Colloquium Pruthenicum secundum : Papers from the second international conference on Old Prussian held in Mogilany near Kraków, October 3rd-6th, 1996, Kraków, Universitas ; 1998, s. 7-23
5

Old Prussian arboreal terminology

Blažek, Václav, in: Linguistica Baltica (Kraków), 9, 2001, s. 29-61
6

K rekonstrukci staropruské sociální terminologie (svobodní)

Vykypěl, Bohumil, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 194-206
7

Prusové - Prusy - Prusko

Hoskovec, Tomáš, in: Dějiny a současnost, 2002
8

Zur Vorgeschichte der litauischen Verben aus *inti (und ihrer Entsprechungen in den anderen baltischen Sprachen)

Hajnal, Ivo, in: Historische Sprachforschung (Göttingen), 109, č. 2, 1996, s. 280-290
9

Beiträge zur Kunde der altpreussischen Sprache

Matzenauer, Antonín Havlová, Eva, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 207-249
10

Glottochronometrie baltoslovanských jazyků

Novotná, Petra, in: Vademecum Graeco-Latinum Brunense : Sborník vydán u příležitosti konference Staré indoevropské jazyky, Brno 10. 5. 2005, Brno, Ústav klasických studií MU ; 2006, s. 104-108