Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach prostředky lexikální lieferte 46 Treffer
1

Lexikální přístup k osobnosti 1. Historický přehled taxonomických výzkumů

Hřebíčková, Martina, in: Čs. psychologie, 37, č. 5, 1993, s. 455-468
2

Lexikální přístup k osobnosti 3. Ověřování "Big Five"

Čermák, Ivo; Hřebíčková, Martina; Osecká, Lída, in: Československá psychologie, 38, č. 1, 1994, s. 43-52
3

Jazyk a sociální percepce. Vliv lexikálních prostředků na vnímání významu interpersonálního chování

Hřebíčková, Martina; Řehulková, Oliva; Osecká, Lída; Blatný, Marek, in: Československá psychologie, 36, č. 3, 1992, s. 267-277
4

Judging others according to yourself: 1. Attribution of interpersonal qualities in relation to lexical categories

Osecká, Lída; Čermák, Ivo; Řehulková, Oliva; Hřebíčková, Martina; Blatný, Marek, in: Studia psychologica (Bratislava), 34, č. 4-5, 1992, s. 393-398
5

The lexical approach to personality: constructing the list of Czech personality descriptive terms

Hřebíčková, Martina, in: Studia Psychologica (Bratislava), 35, č. 4-5, 1993, s. 359-361
6

Sémantika možnosti a nutnosti v staroslověnštině

Pallasová, Eva, in: Slavia, 60, č. 3, 1991, s. 264-274
7

Jazyk a osobnost. Pětifaktorová struktura popisu osobnosti

Hřebíčková, Martina Brno 1997
8

Přání a přací věty

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 34. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 34], Brno, MU ; 2001, s. 54-57
9

Lexikální přístup k osobnosti 2. Pětifaktorová struktura popisu osobnosti založená na analýze lexika

Hřebíčková, Martina; Čermák, Ivo; Osecká, Lída, in: Čs. psychologie, 37, č. 6, 1993, s. 491-500
10

Lexikální přístup k osobnosti 4. Seznamy termínů popisujících osobnost

Hřebíčková, Martina, in: Československá psychologie, 38, č. 6, 1994, s. 516-525