Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach prostředky grafické lieferte 6 Treffer
1

Grafické prostředky prezentace metafory v publicistickém komunikátu

Binar, Ladislav, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 197-201
2

O grafických prostředcích v uměleckém textu. Konkurence antikvy a kurzívy ve výstavbě uměleckého textu

Debická, Alena, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 204-213
3

Psaný jazyk, grafémy, psané texty

Čadil, Jan, in: Slovo a slovesnost, 54, č. 1, 1993, s. 9-17
4

K několika interpunkčním problémům

Krejčová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 3, 2004-05, s. 143-146
5

Konkurence antikvy a kurzivy ve výstavbě uměleckého textu (M. Pujmanová: Předtucha)

Debická, Alena, in: Naše řeč, 89, č. 4, 2006, s. 169-179
6

Funkce grafických a ideografických prostředků v publicistických textech

Junková, Bohumila, in: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : 5. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 3.-4. 2003, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2004, s. 280-285.