Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach predikativa lieferte 11 Treffer
1

Dystynktyvni rysy predikativ i semantyka rečennja

Balandina, Nadežda F., in: Movoznavstvo (Kyjiv), č. 6, 1996, s. 49-55
2

Zur Frage der Flexion von Adverbien im Tschechischen

Uličná, Lenka, in: Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft [AkTSp] : Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011, Hamburg, Verlag Dr. Kovač ; 2013, s. 355-364
3

Úvaha o hodnocení jako jevu lingvistickém

Konvalinková, Ruth, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 69-75
4

O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patři... zbórat

Šipková, Milena, in: Naše řeč, 100, č. 4, 2017, s. 265-271
5

Leksiko-semantičeskije razrjady slov kategorii sostojanija v russkom jazyke (na materiale drevnerusskich letopisej)

Ušakova, Oksana, in: Opera Slavica, 22, č. suppl. 1, 2012, s. 121-126
6

Sopostavlenije russkich i nemeckich predloženij s otricanijem pri modal'nych glagolach (predikativach)

Adamec, Přemysl, in: Slawische und deutsche Sprachwelt : Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen, Frankfurt a. Main, Lang ; 1996, s. 71-77
7

Corpus based identification of Czech light verbs

Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta; Bejček, Eduard; Vernerová, Anna; Podobová, Marie, in: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning [NLP] : Slovko 2013. Seventh International Conference Bratislava, Slovakia, 13-15 November 2013. Proceedings, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2013, s. 118-128.
8

Funkcionirovanije slov kategorii sostojanija drevnerusskich agiografičeskich tekstach

Ušakova, Oksana, in: Dialog kultur 8 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2015, s. 120-125.
9

Durante dos días anduvo buscando.

Mikulová, Jana, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 56, č. N 12, 2007, s. 39-55
10

Predikativum v gramatickém popisu češtiny

Ševčíková, Magda, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 597-602.