Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach poruchy komunikace lieferte 10 Treffer
1

Metody alternativní a augmentativní komunikace

Šarounová, Jana Praha 2014
2

Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením

Hanáková, Adéla; Potměšil, Miloň; Urbanovská, Eva, in: Komunikace a handicap : Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.-7. 9. 2011 Hradec Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2012, s. 261-273.
3

Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.-7. 9. 2011 Hradec Králové

Ed. Neubauer, Karel Hradec Králové 2012
4

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Lechta, Viktor Ze sloven. orig. přel. Křížová, Jana Praha 2003
5

Komunikace a handicap. 6.-7. 9. 2011 Hradec Králové. Soubor anotací odborných sdělení konference

Ed. Neubauer, Karel Hradec Králové 2011
6

Komunikace zdravotnických pracovníků s pacienty se zdravotním postižením

Javorská, Miroslava; Moníková, Iva, in: Komunikace a handicap : Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.-7. 9. 2011 Hradec Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2012, s. 403-415.
7

Řeč jako nepřítel

Svobodová, Michaela, in: Mladá fronta Dnes - příl. Rodina (Praha), č. 3, 2017, s. 15-18., 20.1.2017
8

Jazyková a komunikační kompetence dětí s mentálním postižením

Zezulková, Eva Ostrava 2011
9

Interpersonální komunikace. Monografie

Strnadová, Věra Hradec Králové 2011
10

Komunikace zdravotnických pracovníků s pacienty se zdravotním postižením

Moníková, Iva Hradec Králové 2010