Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach polyfunkčnost lieferte 5 Treffer
1

Sinkretizm v grammatičeskoj sisteme russkogo jazyka

Vobořil, Ladislav, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů 04.-06. 09. 2013 : Rossica Olomucensia 53 [RosOl-Sb 53], Olomouc, UP ; 2014, s. 9-13
2

K polyfunkčnosti výrazových prostředků

Musilová, Květoslava, in: Studia Philologica, 5, 1994, s. 21-23
3

Deiktická zájmena v mluvnických pracích, jejich výskyt, užití a význam v textech reálné komunikace

Kolářová, Ivana, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 139-146.
4

Sinkretizm i polifunkcional'nost' v jazyke

Vobořil, Ladislav Autoři Rylov, Stanislav A. Olomouc 2014
5

K syntaxi a sémantice "malých slov": slůvko to

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 41], Praha, UK ; 1998, s. 55-58