Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach polonistika lieferte 152 Treffer
1

Současný stav a výhledy československé polonistiky

in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 233-235
2

Polonistická studia ve filologických vědách v České republice

Damborský, Jiří, in: Česká polonistika a polská bohemistika : Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech. Historické a filologické obory, Praha, GAM ; 1995, s. 129-146
3

Studium polského jazyka a literatury na českých vysokých školách

Řeháček, Luboš, in: Česká polonistika a polská bohemistika : Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech. Historické a filologické obory, Praha, GAM ; 1995, s. 147-177
4

Stav polonistických studií ve filologických disciplínách v ČR v uplynulém třicetiletí

Damborský, Jiří, in: Jazykověda, Ostrava, FF Ostravské univerzity ; 1994, s. 23-27.
5

Polonistika na Slovensku

Pančíková, Marta, in: Práce z dějin slavistiky 17 : Bohemistika - sorabistika - polonistika - jihoslovanská miscelanea, Praha, Euroslavica ; 1994, s. 173-177
6

Polonistyka v Olomuńcu

Dobrotová, Iva; Sobotková, Marie, in: Polonistyka na świecie : Pierwszy kongres polonistyki zagranicznej, Warzsawa 4.-6. Września 1998 (wybór materiałów), Warszawa, 2001, s. 129-133
7

Katedra Polonistyki - placówka edukacji regionalnej

Raclavská, Jana, in: Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji, Katowice, Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki Uniw. Śląskiego ; 1997, s. 221-225
8

Ostravská polonistika a její spolupráce s polskými partnery

Raclavská, Jana, in: Práce z dějin slavistiky 19 : Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze, Praha, FF UK ; 2005, s. 15-18
9

Kontakty a spolupráce PF popř. UJEP s polskými VŠ a výuka polonistických disciplín

Valenta, Zdeněk, in: Práce z dějin slavistiky 19 : Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze, Praha, FF UK ; 2005, s. 31-32
10

Polonistická studia v Ostravě - současnost a perspektivy

Raclavská, Jana, in: 80 let české polonistiky : Obraz Celostátního fóra polonistů u příležitosti 80 let české polonistiky a 50. výročí úmrtí básníků K. I. Gałczyńského a J. Tuwima, Brno, SvN Regiony ; 2004, s. 49-54