Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach politologie lieferte 13 Treffer
1

Politolog a prirodzený jazyk

Gál, Fedor, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 88-90
2

Politolog a prirodzený jazyk

Gál, Fedor, in: Jazyk ve společenském kontextu, Praha, Karolinum ; 1992, s. 59-60.
3

Politologický slovníček

Gímeš, E. Olomouc 1995
4

Stručný politologický slovník

Tóth, Rastislav; Kulašík, Peter; Krno, Svetozár Ze sloven. orig. přel. Sáková, Blanka Bratislava 1991
5

Slovník politického myšlení. 2., rozš. vyd

Scruton, Roger Přel. Pithart, Petr Brno 1999
6

Politologický slovník

Adamová, Karolína; Křížkovský, Ladislav; Šouša, Jiří; Šoušová, Jitka Praha 2001
7

Slovníček evropských levicových pojmů

Fajmon, Hynek Brno 2008
8

K ekvivalentácii francúzskych politologických termínov - ressortissant, national, citoyen

Kopecký, Peter, in: Tlumočení - překlad, 15, č. 74, 2004, s. 12 [1986]
9

Bilance a výhledy ve středu Evropy na prahu 21. století. Úvahy, svědectví a fakta k 10. výročí čs. listopadu (1989-1999) a k 150. výročí narození T. G. Masaryka (1850-2000)

Brno 2000
10

Slovensko-ruský právnický a politologický slovník

Kamenská, Viera Banská Bystrica 1999