Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach počítače lieferte 244 Treffer
1

Information Technology for Education of Visually Impaired People

Kopeček, Ivan; Pala, Karel, in: ERCIM News, č. 33, 1998
2

Využití počítačových technologií v překladatelském procesu 1

Král, Pavel, in: Tlumočení - překlad, 14, č. 69, 2003, s. 12 [1842]
3

Využití počítačových technologií v překladatelském procesu 2, 3, 4, 5

Král, Pavel, in: Tlumočení - překlad, 15, č. 70, 71, 72, 74, 2004, s. 6-7 [1868-1869], 12-13 [1910-1911], 12-13 [1946-1947], 7-8 [1981-1982]
4

Encyclopedia of Microcomputers

New York 1990
5

Osobní počítače a lidský potenciál. Sborník statí

Ed. Havlová, Jitka Praha 1996
6

Archivace lingvistických dokumentů na počítači. (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český - u příležitosti půlstoletí její činnosti). Část 2

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 5, 1996, s. 225-237
7

CALL-CUU: Co vše se za tím skrývá?

Štanglová, Marta, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 17-19
8

K výukovým počítačovým programům pro český jazyk

Vejvodová, Jana, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 3-4, 1997-98, s. 73-79
9

Klasifikace počítačových programů pro výuku cizích jazyků

Štanglová, Marta, in: Cizí jazyky, 39, č. 5-6, 1995-96, s. 89-91
10

Oxfordské slovníky

Herold, Miroslav, in: Tlumočení - překlad, 6, č. 28, 1995, s. 24-25 [510-511]