Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach počítače lieferte 244 Treffer
1

Information Technology for Education of Visually Impaired People

Kopeček, Ivan; Pala, Karel, in: ERCIM News, č. 33, 1998
2

Využití počítačových technologií v překladatelském procesu 1

Král, Pavel, in: Tlumočení - překlad, 14, č. 69, 2003, s. 12 [1842]
3

Využití počítačových technologií v překladatelském procesu 2, 3, 4, 5

Král, Pavel, in: Tlumočení - překlad, 15, č. 70, 71, 72, 74, 2004, s. 6-7 [1868-1869], 12-13 [1910-1911], 12-13 [1946-1947], 7-8 [1981-1982]
4

Encyclopedia of Microcomputers

New York 1990
5

Osobní počítače a lidský potenciál. Sborník statí

Ed. Havlová, Jitka Praha 1996
6

Jazykové patálie

Neff, Ondřej, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Media a komunikace, 11, č. 245, 1998, s. 20., 19.10.1998
7

Jaké může být využívání počítače na základní škole

raj, in: Jihlavské listy, 1999, 2.11.1999
8

Výzkum komunikačních procesů při společné činnosti v podmínkách počítačové sítě

Janoušek, Jaromír; Brichcín, Milan; Hnilica, Karel; Savický, Petr, in: Československá psychologie, 39, č. 1, 1995, s. 40-51
9

Der Computer - nur eine intelligente Schreibmaschine? Beobachtungen im Rahmen eines interdisziplinären Seminars

Sonntag, Edith; Wald, Henrik, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 3 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU ; 1998, s. 147-161.
10

Slang v oblasti počítačů v současné ruštině

Svobodová, Jiřina, in: Sborník přednášek z 7. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003 [SlangArgot 7], Plzeň, ZČU ; 2005, s. 76-82.