Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pluralia tantum lieferte 20 Treffer
1

Dvě poznámky k deskripci pluralií tantum v českých gramatikách

Malčík, Petr, in: Sophia Slavica [SophSl] : Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám, Brno, Tribun EU ; 2014, s. 53-55
2

K deklinaci pomnožných oikonym češtiny zakončených na -y

Tušková, Jana Marie, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 3, 2011, s. 69-85
3

Umalitelni săštestvitelni pluralia tantum v češskija i bălgarskija ezik

Janev, Ljudmil, in: Naučni trudove (Plovdiv), 26, 1988, s. 193-197
4

Rod pomnožných proprií, rod v plurálu, rod obecně

Šimandl, Josef, in: Jazykovědné aktuality, 49, č. 3-4, 2012, s. 124-128
5

Zeměpisná jména v češtině - problémy při jejich tvoření a skloňování

Spinková, Stanislava, in: Přednášky a besedy ze 46. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 46], Brno, MU ; 2013, s. 208-211
6

Pomnožná místní jména v českých překladech bible

Komárek, Karel, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 12-17
7

Die Sammelnamen und die Gesamtnamen

Vomáčková, Olga, in: Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes [GrSPW] : Ihre Erforschung und Vermittlung, Wissner 2011, s. 150-159
8

Hostivice, Nučice nebo Líbeznice. Jsou ty, nebo ta?

Kladenská, Ivana, in: Metro (Praha), č. 96, 2017, s. 20, (19. 5.)
9

Pomnožná substantiva

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 65, č. 2, 2014-15, s. 88-89
10

Cesta do Havraník, nebo Havraníků? aneb Rod zeměpisných jmen

Černá, Anna, in: Živa, 2016, 64, č. 4, 2016, s. XCII