Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach panglottie lieferte 18 Treffer
1

La ricerca della lingua perfetta vella cultura europea 2: XVI-XVII sedilo

Ed. Eco, Umberto 1992
2

Komenského úsilie o "nový jazyk"

Švihranová, Božena, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 4-9.
3

Panglottia : Comenius' model for language unification

Přívratská, Jana, in: Multiple perspectives on the historical dimensions of language, Münster, Nodus ; 1996, s. 75-80
4

J. A. Comenius's concept of cultivation of languages

Kučera, Karel, in: 19. ročenka Kruhu moderních filologů, Praha, Kruh moderních filologů ; 1992, s. 18-20
5

Komenského koncepce panglottie v dobových i současných souvislostech

Přívratská, Jana, in: Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti: Komenského poselství člověku a světu : Sborník příspěvků z konference, České Budějovice, JU ; 2000, s. 30-35
6

Leksykohrafični pryncypy Jana Amosa Komens'koho v svitli joho movno-filosofs'koji koncepciji

Vakulenko, Serhij V., in: Sovremennyje problemy leksikografii, Char'kov, 1992, s. 71-78
7

Filosofie jazyka a jazyk filosofie u Jana Ámose Komenského. K 408. výročí narození Učitele národů

Čejka, Mirek, in: Češtinář, 11, č. 1, 2000-01, s. 3-12
8

J. A. Komenský a jeho názory na funkci jazyka ve společnosti

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 2, č. 4, 1991-92, s. 75-77
9

Byl Jan Amos Komenský lingvista? Několik poznámek k dějinám české a evropské lingvistiky 17. století

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 33. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 33], Brno, MU ; 2000, s. 49-50
10

Comenio: Utopia, enciclopedia e lingua universale

Bonerba, G., in: La ricerca della lingua perfetta vella cultura europea 2: XVI-XVII sedilo, Bologna, 1992, s. 189-198