Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach přirovnání lieferte 186 Treffer
1

Přirovnání aneb Zoologická zahrada v nás

Šmejkal, Pavel, in: Nedělní noviny (Praha), 2000, 6.8.2000
2

The Czech and the beast

Rakušan, Jaromíra, in: Czech Language News, č. 5, 1995, s. 7-8
3

Přirovnání ve staré češtině

Braunšteinová, Zlatuše, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 107-115
4

Přirovnání z hlediska explicitnosti/implicitnosti vyjádření

Křístek, Michal, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 131-134
5

Žena jako tertium comparationis v současné české frazelogii

Mitter, Patrik, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 387-389
6

Jedna z cest vzniku přirovnání

Braunšteinová, Zlatuše, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 10-13
7

Chování řeznického psa

Černá, Anna, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2001, 26.11.2001
8

Blbectví

Malinský, Ladislav; Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 73-74
9

Funkcii sravnenij v proizvedenijach pisatelej "drugoj prozy"

Seliverstova, Jelena, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 1, 2002, s. 257-262
10

Kal'kuvannja jak odyn iz sposobiv perekladu čes'kych stijkych porivnjan' ukrajins'koju movoju

Nazarenko, Lilija Ju., in: Slavica Tarnopolensia (Ternopil'), 4, 1997, s. 109-112