Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach přechodníky lieferte 62 Treffer
1

Gérondif passé - mort ou vivant?

Nádvorníková, Olga, in: Le passé dans le présent, le présent dans le passé, Szeged, JatePress ; 2008, s. 275-283
2

Využití přechodníků v česky psaných textech 1. poloviny 18. století

Koblížek, Vladimír, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 167-172
3

Quelques remarques à propos du gérondif dans le français écrit

Stavinohová, Zdeňka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 22, č. L 13, 1992, s. 33-40
4

Jak na základní a střední škole s přechodníky

Marek, Aleš, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 1, 2002-03, s. 10-13
5

Istoričeskije aspekty sovremennych russkich dejepričastij

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 12, č. 2, 2002, s. 33-41
6

Rozmarné přechodníky

Klimentová, Hana, in: Český jazyk a literatura, 61, č. 5, 2010-11, s. 229-230
7

Poznámky o přechodnících

Adam, Robert, in: Didaktické studie, 4, č. 1, 2012, s. 14-19
8

Historický pohled na fungování přechodníků v ruštině

Brandner, Aleš, in: Areálová slavistika a dnešní svět [ASlav] : Monografie z filologicko-areálových studií, Brno, Tribun EU 2010, s. 131-140
9

- Paul se rase en chantant, dit-il en bafouillant: quels types de manière pour le gérondif en français?

Nádvorníková, Olga, in: Romanistica Pragensia, 19, 2013, s. 31-44
10

Que font les personnages des romans en parlant? (dit-il en souriant). Typologie des constructions gérondives accompagnant les verbes de dire dans les propositions incises

Nádvorníková, Olga, in: La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, Łask, Leksem 2009, s. 89-98