Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písmo znakové lieferte 7 Treffer
1

Struktura čínského znakového písma - mezi tahem a znakem

Slaměníková, Tereza, in: Nový Orient, 68, č. 4, 2013, s. 52-58
2

Hanská grammatologie

Uher, David Olomouc 2013
3

Čínská báseň a její překlad

Král, Oldřich, in: Sborník přednášek z r. 1988 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, SK Melantrich ; 1990, s. 30-39
4

Pojem deiktogram v rámci šesti kategorií čínských znaků

Plucar, Jiří, in: Nový Orient, 72, č. 2, 2017, s. 37-43
5

Ideogramy v moderní čínštině

Slaměníková, Tereza Olomouc 2013
6

Překládání čínského románu a jeho hlubší smysl

Král, Oldřich, in: Kritický sborník, 11, č. 3, 1991, s. 23 a násl
7

Tušová čára a čínský písemný znak: mytopoetická zápletka

Král, Oldřich, in: Svět literatury, 16, č. 33, 2006, s. 56-69