Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach opozice lieferte 9 Treffer
1

L 'opposition statique vs. cinétique. Fonctionnement des prépositions et des préverbes dans la langue et dans la parole

Šabršula, Jan, in: Language and Location in Space and Time, München, Lincom Europa ; 1998, s. 120-130
2

Vidová opozice v kontextu

Esvan, François, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 63-69.
3

Strings, oppositions, metrics

Šefčík, Ondřej, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 7-17
4

Binarism in language teaching

Vorel, Robert, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 1. díl [OStyl 1] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 222-227
5

Niekoľko poznámok k skúmaniu vzťahov opozície pri práci s anglickou právnou terminológiou

Janigová, Slávka, in: Časopis pro moderní filologii, 85, č. 1, 2003, s. 1-9
6

Opozicijata "svoj/čužd"v češkija i bălgarskija ezik

Kostadinova, Margarita Sofija 2008
7

Subkulturelle Traditionen und Strukturen argotischer Wortschätze

Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 45, č. 3, 2000, s. 295-317
8

A propos du champ sémantique de la parenté en français, en espagnol et en tchèque

Kadlec, Jaromír, in: Linguistica Pragensia, 12, č. 1, 2002, s. 24-39
9

Tahle země je naše. Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě

Samek, Tomáš Pardubice 2016