Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach okcitánština lieferte 7 Treffer
1

3ème Congrès International de l'Association internationale d'études occitanes

Svoboda, Jiří, in: Linguistica Pragensia, 35, č. 1, 1992, s. 42-43
2

Úvod do staré provensálštiny

Straka, Jiří, in: 20. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 20], Praha, Kruh moderních filologů ; 1994, s. 64-81
3

Jazyk trubadúrů mizí ze světa

in: Lidové noviny (Praha), 2006, 8.8.2006
4

Od dialektů k literárním jazykům v Evropě

Martinek, Libor Opava 2012
5

Od dialektů k literárním jazykům v Evropě

Martinek, Libor Opava 2012
6

Výuka regionálních jazyků ve Francii formou bilingvních škol a možnosti její propagace

Vacula, Richard, in: Časopis pro moderní filologii, 88, č. 1, 2006, s. 1-11
7

Úvod do srovnávacího studia románských jazyků (pro začínající romanisty)

Šabršula, Jan Ostrava 1994