Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neurčitost lieferte 18 Treffer
1

Measures and indefinites

Filip, Hana, in: Referency and Quantification : The Partee Effect, Stanford (CA), 2005
2

Determinátory neurčitosti 0, nějaký, jakýsi

Perissutti, Anna Maria, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 105-114
3

Indefiniteness in Czech 3

Cummins, George M., in: Journal of Slavic Linguistics (Bloomington), 6, č. 2, 1998, s. 171-203
4

Remarks on vagueness in nominal group

Panevová, Jarmila, in: Problemy opisu gramatycznego języków słowiańskich, Warszawa, 1991, s. 127-130
5

Neurčitost obsahu výpovědi vs. neurčitost komunikační funkce

Hirschová, Milada, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 243-249.
6

Epistemic indefinites under epistemic modals in Czech

Šimík, Radek, in: Slavic Grammar from a Formal Perspective : The 10th Anniversary FDSL Conference, Leipzig 2013, Frankfurt a. Main, Lang ; 2015, s. 425-442
7

Neurčitost komunikačních funkcí ve spontánních mluvených projevech

Hirschová, Milada, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 33-40
8

Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine

Gallo, Ján Nitra 2008
9

Vyjadřování neurčitosti v mluvené češtině

Hoffmannová, Jana, in: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 44], Praha, UK ; 2001, s. 46-57
10

Kontextovo-syntaktický spôsob vyjadrovania kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine - vety s neurčitým a všeobecným podmetom

Gallo, Ján, in: Dialog kultur 4 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 23.-24. 1. 2007, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2007, s. 105-114.