Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neosémantismy lieferte 26 Treffer
1

Ekspresywność języka łowieckiego w Polsce

Pajewska, Ewa, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 70-76.
2

Reflexe internacionalizmů v českém lexiku

Mravinacová, Jitka, in: Varia 12 : Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2005, s. 11-14
3

Metafora jako aktivní inovační činitel v oblasti lexikální sémantiky

Rangelova, Albena, in: Współczesna komunikacja językowa : Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2008, s. 227-238
4

K problematice neosémantizmů internacionální povahy

Mravinacová, Jitka, in: Varia 11 : Zborník materiálov z 11. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. - 30. 11. 2001), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2004, s. 18-21
5

Mediální obraz lexému neologismus v letech 2000-2011

Lišková, Michaela, in: Problemi na neologijata v slavjanskite ezici, Sofija, Akad. Izd. "Prof. Marin Drinov" 2013, s. 11-20.
6

Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky

Vychodilová, Zdeňka, in: Opera Slavica, 22, č. suppl. 1, 2012, s. 127-131
7

K frekvenci neologismů tvořených vlivem němčiny

Neprašová, Renáta, in: Naše řeč, 98, č. 3, 2015, s. 162-165
8

Poznámky k neosémantizmům v dnešní češtině

Rangelova, Albena, in: V tărsene na smisăla i invarianta : Sbornik v čest na 80-godišninata na prof. Dina S. Staniševa, Sofija, Univ. izd. "Sv. Kliment Ochridski" ; 2008, s. 326-333.
9

Wybrane zjawiska leksykalne i frazeologiczne w języku narkomanów

Frankowska-Kozak, Bożena, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 140-144.
10

Neosémantismy v současné češtině

Fialová, Lenka, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 49-56.