Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach negace lieferte 195 Treffer
1

La negazione e l'articolazione topic vs. comment

Hajičová, Eva Forino, Biagio, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 289-316
2

On the "Scope of Negation" and Polarity Sensitivity

Partee, Barbara H., in: Functional Description of Language : Proceedings of the Conference (Prague, November 24-27 1992), Praha, MFF UK ; 1993, s. 179-196
3

K voprosu o leksičeskom vyraženii otricanija v staroslavjanskom jazyke

Jefimova, Valerija Sergejevna, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 251-264
4

Zápor v afroamerické angličtině

Krejčová, Ela, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 325-330
5

Don't scope your universal quantifier over negation!

Dočekal, Mojmír; Strachoňová, Hana, in: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. Vol. 22 : The McMaster Meeting 2013, Ann Arbor, Michigan Slavic Publ. 2014, s. 67-88
6

Negation, critical theory and postmodern textuality

Ed. Fischlin, Daniel Dordrecht 1994
7

Negative and Positive Polarity: A Binding Approach

Progovac, Ljiljana Cambridge 1994
8

Leksičeskoje otricanije v russkom i češskom jazykach: slova s elementom ne

Boguslavova, Ljudmila, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů 04.-06. 09. 2013 : Rossica Olomucensia 53 [RosOl-Sb 53], Olomouc, UP ; 2014, s. 45-48.
9

Eine Skizze zur altkirchenslavischen Syntax. Die Negation

Večerka, Radoslav, in: Byzantinoslavica - Stefanos, 56, č. 2, 1995, s. 511-522
10

Negation and presupposition

Sgall, Petr, in: Proceedings of the eleventh and twelfth annual meetings (Be'er-Sheva, May 9th, 1995; Tel-Aviv, May 5th, 1996), Tel-Aviv, Tel-Aviv Univ. ; 1996, s. 12-18.