Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nedokonavost lieferte 46 Treffer
1

Die Aktualitätsstruktur im tschechischen Verbalsystem

Trost, Klaus, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 75-89
2

Parameters of Slavic Aspect

Dickey, Stephen M. Stanford 2000
3

Budu se soustředit na futurum

Hádková, Marie, in: Bohemistyka, 9, č. 1, 2009, s. 63-64
4

Aspect verbal et détermination nominale en tchèque

Esvan, François, in: Studi in onore di Riccardo Picchio offerti per il suo ottantesimo compleanno, Napoli, M. D.'Auria Editore ; 2003, s. 143-160
5

Sufiksalne pary aspektowe w języku czeskim

Wróbel, Henryk, in: Rocznik slawistyczny, 54, 2004, s. 151-160
6

Mesto dvuvidovych glagolov v russkoj vidovoj sisteme

Korba, John, in: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity [SlJaz], Mervart 2009, s. 145-150.
7

A propos du polymorphisme de l'imperfectivisation secondaire en tchèque

Esvan, François, in: Studi in onore di Aleksander Wilkoń, Napoli, Univ. degli Studi di Napoli "L'Orientale" ; 2005, s. 131-143.
8

Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu)

Veselý, Luboš, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 3, 2008, s. 211-220
9

Z dopisů jazykové poradně

in: Naše řeč, 92, č. 1, 2009, s. 167-168
10

Záporný imperativ redivivus

Šlosar, Dušan, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 402-405.