Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí polská lieferte 16 Treffer
1

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej

Raclavská, Jana, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 181-186
2

Roz widzieli straśne łognie ku Ciantoryi. Gawędy ludowe z nawsia koło Jabłonkowa na Śląsku Cieszyńkim

Lipowski, Jaroslav Wrocław 1992
3

Zapożyczenia z języka czeskiego w gwarze gminy Krzanowice

Czogała, Joanna, in: Bohemistyka, 9, č. 4, 2009, s. 299-308
4

Míra interference z češtiny do primárního jazykového kódu u nejmladších členů polského etnika v České republice

Bogoczová, Irena, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 1, 1997, s. 4-19
5

Czesko-polskie pogranicze językowe : sytuacja językowa na Zaolziu

Lotko, Edvard, in: Śląsk w badaniach językoznawczych [Śląsk...] : Badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego, Katowice, Górnośląska Macierz Kultury ; 1993, s. 131-138.
6

Teksty gwarowe. 94. Z Karwiny w Republice Czeskiej

Palowska-Kohutek, Wanda, in: Język polski, 83, č. 2, 2003, s. 308-311
7

Selected issues from research on evaluative vocabulary in local dialects (on the basis of The Dictionary of the Local Dialect of Zakopane and the Area by Juliusz Zborowski)

Buława, Monika, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, SlU ; 2011, s. 94-105.
8

Miejsce Drogi do nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej

Raclavská, Jana, in: Studia Slavica, 16, 2012, s. 315-323
9

Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej

Bogoczová, Irena; Bortliczková, Małgorzata, in: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi [StWspół], Opole, Uniw. Opolski ; 2001, s. 91-106
10

Stručný přehled jazyků a nářečí Slezska

Skalička, Vít, in: Vlastivědné listy Slezska, č. 1-2, 2017, s. 15-17 + s. 1 příl