Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí jihočeská lieferte 53 Treffer
1

K problematike 'ljubovnych naimenovanij' na juge Čechii (na materiale slov tipa hláskat, hudlánkovat, bendit/zbandit a kobza )

Holub, Zbyněk, in: Jazyk, kul'tura, obščestvo : Sbornik IV meždunarodnoj naučnoj konferencii. Tom 1-2: Mirovyje i nacional'nyje jazyki, perspektiva ich razvitija, rol' v sovremennom obščestve; process globalizacii i sud'ba malych jazykov, Moskva, Akademija ; 2007, s. 59-60
2

K výzkumu lexikonu v oblasti Červeného Poříčí

Afanasjeva, Olga, in: Genius loci českého jihozápadu 4 : Sborník z konference konané 24.-25. 10. 2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Studij. a věd. knihovna Plzeň. kraje ; 2008, s. 123-125.
3

K syntaktické stránce nářečních textů z Českobudějovicka

Alexová, Jarmila, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 1 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1992, s. 40-46
4

Pragmatické reflexe jihočeské frazeologie

Holub, Zbyněk, in: Frazeologia słowiańska i inne plaszczyzny systemu językowego, Gdańsk, Wyd. Uniw. Gdańskiego 2004, s. 63-69
5

Genius loci jižních Čech [GenLJČ]. Sborník dialektologického semináře

odp. red. Holub, Zbyněk České Budějovice 2000
6

K problematice genia loci v lexikální rovině jazyka na Doudlebsku

Holub, Zbyněk, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 24-47
7

Regional Features in Colloquial Speech in Bohemia

Jančáková, Jana, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 180-188
8

Vývoj nářečních jevů v jihočeském regionu

Janečková, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 193-199
9

Jazykověda na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jelínek, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 210-212
10

Tvar genitivu a dativu/lokálu singuláru feminin tvrdého sklonění adjektiv a rodových zájmen v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce

Ireinová, Martina, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 202-205