Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach nářečí chodské lieferte 22 Treffer
1

Ženský kroj masopustního období v Postřekově na Chodsku

Ulrychová, Marta, in: Národopisná revue, 13, č. 2, 2008, s. 81-88
2

Lidové divadlo a masopust

Sudková Srncová, Miriam, in: Genius loci českého jihozápadu 7 : Regionální speicifika v celonárodním kontextu. Sborník z konference konané 20. a 21. října 2010 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice, Jihočeské muzeum ; 2012, s. 198-210.
3

Masopustní maska v úterním masopustním průvodu v Postřekově na Chodsku

Ulrychová, Marta, in: Genius loci českého jihozápadu 7 : Regionální speicifika v celonárodním kontextu. Sborník z konference konané 20. a 21. října 2010 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice, Jihočeské muzeum ; 2012, s. 211-219.
4

K problematice připravovaného vydání Chodského slovníku Jindřicha Jindřicha

Chýlová, Helena, in: Genius loci českého jihozápadu 4 : Sborník z konference konané 24.-25. 10. 2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Studij. a věd. knihovna Plzeň. kraje ; 2008, s. 87-96.
5

K Chodskému slovníku Jindřicha Jindřicha

Psutková, Blanka, in: Genius loci českého jihozápadu 4 : Sborník z konference konané 24.-25. 10. 2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Studij. a věd. knihovna Plzeň. kraje ; 2008, s. 119-121.
6

Zajímavá chodská přízviska

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 8, č. 2, 1967, s. 203
7

Domácké podoby křestních jmen na Chodsku

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 9, 1968, s. 493-495
8

Jak se na Chodsku jídávalo (jména chodských jídel)

Nováková, Marie, in: Pravda, č. 28, 1968, s. 3., 28.1.1968
9

Chodské pověsti a legendy

Korandová, Marie Plzeň 2004
10

Chodové v pověstech

Korandová, Marie Plzeň 2006