Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach monology vnitřní lieferte 6 Treffer
1

Počátky vyprávěného vnitřního monologu v české narativní literatuře

Koten, Jiří, in: Heterologica : Poetika, lingvistika a fikční světy, Praha, ÚČL AV ČR ; 2012, s. 85-102
2

Rečevaja taktika v ustnoj biznes-kommunikacii perevodčika. (Associativnost' i t. n. vnuternnij monolog bakalavra)

Lepilová, Květuše, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 199-206.
3

Jak se fikce dělá slovy. Pragmatické aspekty vyprávění

Koten, Jiří Brno 2013
4

Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center Aleny Macurové)

Hoffmannová, Jana, in: Studie z aplikované lingvistiky, 8, č. 1, 2017, s. 21-31
5

Rozhovory o božském a jejich zámlky (k specifičnosti textů uměleckých, filosofických a mytologických)

Mathauser, Zdeněk, in: Studie z komparatistiky 5 : Různost rozhovorů (poezie - filosofie - věda), Praha, FF UK ; 2006, s. 9-22
6

Dialogické interpretace

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana Praha 2015