Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach mluvnice historická lieferte 5 Treffer
1

Profesoru Šlosarovi k půljubileu

Pleskalová, Jana, in: Linguistica Brunensia, 63, č. 2, 2015, s. 85-86
2

Diachronie a synchronie v mluvnickém díle Jana Gebauera

Jedlička, Alois, in: Slavica Pragensia, 35, 1991, s. 31-43
3

Text a jazyk staročeských Tabulí

Homolková, Milada; Voleková, Kateřina, in: Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, Dolní Břežany, Scriptorium 2016, s. 85-124
4

Génération automatique de lexèmes slaves à partir de leurs racines historiques. Une des bases de l'enseignement multilingue des langues slaves de l'ouest (nord et sud)

Pognan, Patrice; Panevová, Jarmila, in: Linguistica (Ljubljana), 53, č. 1, 2013, s. 59-75
5

Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování

Bígl, Richard Praha 2013